ON SPORT YATAGI (ARKA)

Referans No ST06-0029
OEM No 31704102
Model No 8043

STEYR & BAŞAK